Motokok


Kenapa motokok? Kerana motokok itu adalah gabungan motor dan pokok. Bagaimana mereka bergabung, itu yang kita tak tahu.

Bagemana dilakukan?

Dipost tatkala kebosanan

No comments:

Post a Comment